home

facebook

twitter

cloob

Email
برخي از ويژگي هاي مثال زدني پروژه اوشان تراس وسيع اختصاصي همراه با فضاي سبز، ديد پانوراما به وسيله پنجره هاي تما قد شيشه اي سيستم پيشرفته اعلان و اطفاء حريق در اين پروژه بر اساس استاندارد هاي لازم پيش يبنى شده است. سيستم اطفاء حريق در كليه فضا هاى عمومى، لابى ها، راهروها و پاركينگ ها، با استفاده از اسپر ينگلر،به صورت اتوماتيك طراحى شده است. سيستم اعلان حريق اتوماتيك مجهز به ديتكتورهاى حرارت و دود، و اژير اعلام خطر مي باشد كه براى داخل كليه واحدها و فضا هاى عمومى پيش بينى شده است.
آگهی دهنده آگهی دهنده : زحمتی
mobileتلفن : 09121460897
تاریخ ثبت تاریخ ثبت : ۱۳۹۳/۹/۱۱