مسکن عمارت

مشاوره تخصصی املاک
تعریف مالیات بر املاک
نویسنده:
31 می 14

تعریف مالیات بر املاک :
مالیات بر املاک بر اساس ارزش ملک شما تعیین می شود که بعضی اوقات مالیات بر ارزش افزوده نیز نامیده می شود یعنی هر اندازه که ارزش ملک بالاتر می رود مالیات برملک نیز افزایش می یابد .
مالیات بر املاک توسط حوزه های دولتی تصویب مالیات ( که عبارتند از آموزش وپرورش منطقه ،شهرداری ،بخشداری ها )وضع می شود وتوسط مقامات استانی (مانند مقامات شهری ،رئیس مقامات شهری ،هیئت مدیره استانی ،مسئولان جمع آوری مالیات )نظارت می شود.
نحوه محاسبه مالیات بر املاک :
هر سال میلیونها صاحب خانه درگیر مالیات براملاک خود هستند .اغلب اوقات وقتی مردم صورتحساب مالیات خود را در یافت می کنند بدون هیچ توجهی، مالیات را پرداخت وبه روال عادی زندگی خود باز می گردند.براینکه اطمینان حاصل کنید مالیات اضافی پرداخت نکرده اید باید نحوه محاسبه مالیات ونیز نحوه ارزش گذاری ملک را فراگیرید.


شما می توانید نرخ مالیات ملک خود را با :
تعیین قیمت ملک مشمول مالیات (تعیین قیمت ملک-معافیت مالیاتی )
×
نرخمالیات تعیین شدهبرای شهرداریها،بخشداری هاوحوزه های کاری خاص محاسبه کنید .
بدهکاری مالیاتی =تعیین قیمت ملک مشمول مالیات ×نرخ مالیات .
نرخ مالیات توسط مراجع قضایی استانی محاسبه می شود.

در تعیین نرخ مالیات چندین عامل نقش دارند:
مراجع قضایی ،وضع مالیات (آموزش وپرورش منطقه،شهرداری ها ،بخشداری ها وحوزه های دیگر )تنظیم وتائید می شود .
مراجع قضایی درآمد حاصل از منابع به جزء مالیات بر املاک (کمک های دولتی ،مالیات بر فروش ،حق الزئمه کارگران) را تعیین می کنند .درآمدهای حاصله ازمنابع مالی کاسته می شود وباقیماند ه آن میزان مالیات بر درآمد درنظر گرفته می شود.
میزان وصول مالیات =منابع مالی –درآمد
برای تعیین نرخ مالیا ت ،مسئولان، میزان وصول مالیات را برکل ارزش ملک مشمول مالیات، تقسیم می کنند.
نرخ مالیات برای هر 1000دلار ارزش ملک مشمول مالیات ،محاسبه می شود ،بنابراین حاصل ×1000می شود.
نرخ مالیات هر 1000دلار:(مالیات وصول میزان )/(مالیات مشمول ملک ارزش کل )×1000
مثال:
ارزش ملک مشمول مالیاتشهر =40،000،000دلار
نرخ مالیات = 50دلاربرایهر 1000دلار
میزان وصول مالیات شهر A =2000،000دلار
میزان مالیات ملکی با ارزش 150،000دلار :
150000×5%=7500دلار

مالیات بردرآمد حاصل از املاک ومستغلات (اجاره ):
در ایران مالیات بر اجاره مشمول مالیات بر درآمد املاک ومستغلات می باشد .
25%سود ناخالص به عنوان هزینه مالیات اختصاص داده می شود .درآمد خالص، که 75درصد اجاره ناخالص است، مشمول نرخ های زیر است :
میزان درآمد نرخ مالیات
درآمد مشمول مالیات ریال(دلار آمریکا):
بالای 30میلیون ریال (8،143دلار آمریکا) 15%
100تا250میلیون ریال (20،358دلار) 20%
250تا 1میلیارد ریال (81،433دلار ) 30%
بیشتر از 1میلیارد ریال(81،433دلار) 35%
میزان وصول مالیات یا نرخ مالیات نسبت به 1000دلار ارزش ملک :
میزان وصول مالیات ،با1دلار از هر 1000دلار ،بر ارزش ملک شما وضع می شود .بنابراین برای هر هزاردلار ارزش یک ملک ،مالیات یک میل برابر 1دلار می شود .تصویب مالیات برای هر منطقه به طور جداگانه ای محاسبه می شود .بنابراین هر واحد انتفاعی میزان وصول مالیات مورد نیاز خود را محاسبه وکل آن برابر با کل میزان وصول مالیات خواهد بود .
مثال :فرض کنید ارزش کل ملک در یک استان 100،000،000دلار است وتصمیم به وضع1000،000دلار درآمد مالیاتی می گیرند :
نرخ مالیات برابر است با 1000000/100000000=1%
حال فرض کنید یک شهر یا آموزش وپرورش منطقه به ترتیب نرخ مالیات 5%و3%را محاسبه کردند .کل نرخ مالیات برای این استان 4.5% (1+5%+3%) خواهد بود .
ارزش تخمینی ملک:
مالیات بر ملک بامحاسبه نرخ مالیات برآورد می شودوضرب در ارزش تخمینی ملک می گردد. برآورد ارزش سالانه برای تصمیم گیری ارزش بازار مسکن شما انجام می شود.
مسئول ارزیابی همه اطلاعات پیرامون ملک شما را بررسی می کند تا یک تخمین کلی از قیمت داشته باشد .برای ارائه ارزش دقیق ملک به شما ،مسئول ارزیابی بایدبازدیدی از املاک مشابه ملک شما که در شرایط فعلی بازار درحال فروش هستند ،واینکه چه مقدار سود جایگزین هزینه های ملک شما خواهد بود یا مقدار درآمد ایجاد شده از ملک شما چه مقدار است و یا اینکه مقدار بهره اضافه شده خرید یا ساخت یک ملک در مقایسه با ملک شما چقدر است ،رامورد بررسی قرار می دهد.
پس از آنکه مسئول ارزیابی این اطلاعات را ارائه کرد سه روش برای ارزشگذاری ملک شما وجود دارد.
روش برآورد قیمت فروش :
مسئول ارزیابی ،ملک شما را براساس فروش ملکی مشابه ملک شما درهمان ناحیه ،ارزشگذاری می کند .همچنین این روش برای بررسی مازاد قیمت ،کسری قیمت ،موقعیت ملک ووضعیت کلی ملک استفاده می شود .
روش برآورد هزینه :
این روش وقتی استفاده می شود که مسئول ارزیابی ارزش ملک شما را براساس هزینه های تخمینی برآورد کند ،اگر ملک شما قدیمی باشد او مبلغی را برای نرخ استهلاک اختصاص می دهد واگر ملک شما خالی از وسایل باشد ارزش ملک چه مقدار برآورد می شود.
روش برآورد درآمد حاصله از ملک :
این روش مبتنی بر میزان درآمد حاصل ازملک شما مثل در آمد اجاره است . مسئول ارزیابی در به کارگیری از این روش باید اطمینان حاصل کندکه عواملی مانند :هزینه نگهداری ملک هزینه تعمیر ملک ،بیمه ،مالیات وبازده قابل پیش بینی ملک شما را مورد بررسی قرار داده است .بعد از برآورد ارزش بازار ملک ،ارزش تخمینی با محاسبه ارزش واقعی ملک وضرب آن در نرخ ارزیابی تعیین خواهد شد .
نرخ ارزیابی یک در صد ثابتی است وبنابرتصمیم مراجع قضایی وضع مالیات تغییر می کند ،ومی تواند هر درصدی که زیر 100%است باشد .بعد از محاسبه ارزش تخمینی ،حاصل ضرب در نرخ مالیات به منظور تعیین مالیات شما می شود .
مثال: فرض کنید مسئول ارزیابی ارزش ملک شما را 500،000دلار تعیین می کند ونرخ ارزیابی 8% است ،بنابراین ارزش تخمینی 40،000دلار (500،000×8%)خواهد بود.حال با نرخ مالیات 4.5%که قبلا محاسبه کردیم،هزینه مالیات 1800دلار (4.5%×40،000)خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *